ПРЕМИУМ
Винотерапия
Слънцезащита
100% Алое
Арган
Домашни любимци
За пиене
Грижа за тялото
Органични
Хигиена

Политика за поверителност

1. Общи   

Фирма Борай Трейдинг ЕООД, която менажира този сайт, зачита правото на Потребителите да бъдат информирани и да се съблюдават правата им относно събирането и обработването на личните им данни и декларира и се ангажира, че  при използването на лични данни, които могат пряко или непряко да  идентифицират потребител, се прилага принципа на строга необходимост – събират се и се обработват само данни, които са необходими за извършване на предлаганите от сайта услуги. По тази причина сайтът е проектиран по начин, при който събирането и използването на лични данни е сведено до минимум.

В тази Политика за поверителност, наричана още Декларация за поверителност, ще намерите цялата необходима информация, за да разберете как се събират и обработват вашите лични данните.

Тази  Политика за поверителност е валидна за уеб сайта www.aloe.bg  (записван за по-кратко”Сайтът”) и се отнася до дейностите по обработка на лични данни, извършени от Борай Трейдинг ЕООД при регистрирането на потребители в Сайта и взаимодействието на потребителите с услугите и функционалностите, предлагани от Сайта. Политиката за поверителност е изготвена в съответствие с регламент 679/2016 на ЕС за защита на личните данни.

 Декларацията за поверителност идентифицира администратора на данни, който събира и обработва лични данни, за целите на предоставяне на договорни услуги , за подобряване  функциалността на Сайта. В Декларацията се  конкретизира, какви лични данни  се събират;  дали  личните данни  се предават на  трети страни; мерките за сигурност и конфиденциалност на  данните, прилагани с цел защита и съхранение на данните; начините, по които потребителят може да контролира процеса на обработка  и съхраняване на личните си данни, и да наложи законните си  права.

 

2  АДМИНИСТРАТОР и ОБРАБОТВАЩ лични данни

Сайтът www.aloe.bg  е собственост на Борай Трейдинг ЕООД, дружество регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205507956, със седалище и адрес за контакти: гр. София, ул Позитано 34, ап. 16.

Администраторът на лични данни за онлайн платформа и сайт www.aloe.bg  е фирма Борай Трейдинг ЕООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205507956, със седалище и адрес за контакти: гр. София, ул. Позитано 34, ап.16. Администраторът от свое име събира и обработва лични данни на клиенти на сайта. Фирма Дъ Вайкинг   ООД   поддържа технически сайта aloe.bg, като  не обработва лични данни от името на Борай Трейдинг ЕООД. Въпреки, че не обработва пряко лични данни , фирма Дъ Вайкинг ООД декларира , че отговаря на изискванията за обаботване на лични данни.

 

3.  Естеството и вида на процеса на събиране на лични данни и целите, за които се събират

Уведомяваме Потребителите, че техните лични данни се обработват съгласно правното основание по  чл.6, параграф 1, буква а) и буква б) на регламент 679/2016 на ЕС, а именно: а) субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели, описани по–долу в точка 3 от Политиката за поверителност; б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна.

При посещаване на сайта на нерегистрирани потребители (сърфиращи) не се събират и обработват лични данни.

Информация за данни, които се събират: За функциониране и изпълняване на договорните си задължения, администраторът на лични данни събира две или три имена, имейл адрес, телефон, адрес посочен от клиента за доставка на закупената стока и при необходимост номер на банкова сметка и име на титуляр по банкова сметка.

Лични данни се събират и обработват за изпълнение на услугите предлагани от сайта. Също така лични данни могат да бъдат предоставени доброволно от потребителя (по-детайлна информация в следващия абзац), например при взаимодействие  с функционалностите на Сайта; при регистриране на потребителя с цел да се запознае с услугите предлагани от Сайта, например при абонамент за бюлетин; при регистриране към различни програми или към други инициативи, предлагани чрез Сайта от Глобал Брандс Дистрибюшън ООД. Администраторът също така ще си запази правото да съхранява и обработва лични данни на потребители (регистрирани и неристрирани), за да оцени или защити правните норми и да спази законите, подзаконовите актове и законодателството на  България и на Общността(ЕС).

Борай Трейдинг ЕООД  в качеството си на администратор на лични данни, информира потребителите на услугите на сайта, че при дадено съгласие за обработка на лични данни, след оттеглянето му,  това няма да засегне законосъобразността на обработването до момента на оттеглянето му.

Данни свързани с конфиденциална финансова информация: номера на дебитни или кредитни карти и други (както е описано в Общи условия) не се обработват и съхраняват от администратора на Сайта, а от обслужващата транзакциите банка. При връщане на стока от клиент, клиентът ще трябва да предостави номер на банкова сметка и име на титуляра, по която да му се преведе обратно заплатената за стоката сума.

Със съгласието на Потребителя, което е доброволно, незадължително и безплатно, Борай Трейдинг ЕООД  ще има основание да обработва личните му данни  за маркетингови цели, по-конкретно да изпраща на потребители – чрез бюлетин, електронна поща , SMS и MMS, информация и актуализации за продуктите, офертите, ексклузивните продажби, промоционалните кампании, събития и  други инициативи. Потребителят винаги ще има възможност да възрази срещу използването на лични  данни за изпращане на промоционална информация: във всяко получено маркетинг съобщение ще са указани  начините за отнемане на съгласието; чрез изпращане на писмо по електронна поща до Администратора на сайта; чрез настройките в профила и избирането на опция да не се получават рекламни материали и информация.

Информираме ви и за съществуването  на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране . По същество автоматичното вземане  на решения и профилиране извършвано от администратора, представлява нисък риск за правата и свободите на потребителите свързани с личните им данни .То се извършва, както е описано по-горе в точка 3, с цел най-вече да се запознаят клиентите на сайта с новите продукти, да се информират за промоции и за други подобни събития.

Сайтът aloe.bg  изпраща автоматизирани имейл съобщения във следните случаи:

а/ при регистрация на нов потребител

б/ при извършване на покупка

в/ при изпращане на покупка

г/ при отмяна на покупка

б/ при информиране за промоции, новини и събития свързани с дейноста на фирма  Борай Трейдинг ЕООД.

 

4. Права на потребителите


Потребителите на сайта имат правото по всяко време (от настройките на профила си)  да променят личните си данни; да получават потвърждение, дали личните  им данни се обработват и съхраняват или не се обработват и съхраняват; да проверяват тяхното съдържание, произход и точност; да ги актуализират; да заличават и трият информацията свързана с техните лични данни; да изтриват профила си . При изтриване на профил, автоматично се изтриват всички лични данни свързани със субекта на данните. Ако потребителят има съмнения , че се злоупотребява по какъвто и да е начин с неговите лични данни, го съветваме  по най-бързият начин да се свърже с представители на фирмата администратор на сайта  Борай Трейдинг ЕООД на телефон 0882 704 009  или на имейл info@aloe.bg . Институцията на територията на България, която следи за коректното обработване на личните данни е Комисията за защита на личните данни – КЗЛД: https://www.cpdp.bg/. За да упражнят  правата си и за всякакви заявки или искания, свързани с обработката на лични данни от администратора, потребителят може да се свърже с обработващия данните Борай Трейдинг ЕООД.

За да обобщим правата Ви свързани с обработката на лични данни, спрямо  регламент 679/2016 на ЕС, излагаме следните синтезирани подточки:

4.1 Имате право да изискате от администратора достъп до обработваните от него лични данни, по реда и при условията, описани в чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679

4.2 Имате право да изискате от администратора коригиране на обработваните от него лични данни, по реда и при условията, описани в чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679

4.3 Имате право да изискате от администратора изтриване на обработваните от него лични данни, по реда и при условията, описани в чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4.4 Имате право да изискате от администратора ограничаване на обработването на лични данни, по реда и при условията, описани в чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4.5 Имате право на възражение срещу обработването на личните ви данни, по реда и при условията, описани в чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4.6 Имате право на оттегляне на съгласието: потребителят на сайта има правото на оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието Ви може да се направи по електронен път, чрез настройките в клиентския профил в сайта или чрез имейл до info@aloe.bg. Оттеглянето на съгласието ще направи невъзможно предостването на услугите от страна на сайта, поради което оттеглянето на съгласието се третира като отказ от предоставяне на услуги от страна на сайта. Оттеглянето на съгласието за обработка на данните ще означава, че Борай Трейдинг ЕООД няма да може да  Ви изпраща  електронни съобщения, имейли, текстови съобшения  с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактува с Вас по въпроси, свързани с клиентска програма и други.

4.7 Съгласно чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът на сайта , заявавя, че няма техническата възможност да предостави преносимост на личните данни от сайта към други сайтове.

 

5 . Съхранение на личните данни

Личните данни ще бъдат събирани и обработвани чрез електронна система, управлявана от Борай Трейдинг ЕООД и съхранявани на сървър с висока степен на защита. Администраторът на сайта декларира, че лични данни няма да бъдат предоставяни на страни извън Европейския съюз.

Срокът на съхранение на личните данни се определя от времетраенето на потребителския профил. Докато потребителят има действащ, активен профил в сайта, администраторът съхранява неговите лични данни. В момента на изтриване, деактивиране на профила, информацията за личните данни ще бъде изтрита или  анонимизирана при спазване на действащите нормативни изисквания в срок от един месец.

 

6. Технически характеристики и условия на обработката на личните данни

Личните данни, събирани от администратора на сайта, Борай Трейдинг ЕООД, се обработват предимно с електронни и информационни средства, в по-редки случаи с ръчни средства,  в съответствие с логиката и процедурите, които са стриктно свързани с целите на обработката, посочена по-горе. Данните, необходими за постигането на конкретната цел на обработката, включително тези дадени на основата на изрично съгласие от потребителя,  се съхраняват от администратора за период от 5 години (считано от последната активност на потребителя) или докато потребителят не пожелае те да бъдат изтрити. Администраторът обработва  данните в съответствие с необхомите изисквания за сигурност, за да бъдат сведени до минимум рисковете от унищожаване и загуба на данни, от неоторизиран достъп, незаконна обработка или обработка, която не съответства на целите за събирането им. Освен това информационната система на сайта и програмите са конфигурирани така, че да се сведе до минимум използването на лични и идентификационни данни, така че тези данни да се използват само когато е необходимо за конкретната цел на обработката.

 

7. Обработка на лични данни

Борай Трейдинг ЕООД като администратор на сайта обработва лични данни на потребителите в рамките и при обстоятелствата, посочени в настоящата Политика за поверителност и в съответствие със съгласието, дадено от потребителя при събирането на данни.

Личните данни на потребителя ще бъдат обработвани  в рамките на организацията на фирма  Борай Трейдинг ЕООД от оторизирани лица, които ще има достъп до тях въз основа на своите задължения и във връзка с целите на обработката. Достъп до личните данни , ще имат оторизирани служители на Борай Трейдинг ЕООД. При заявяване в електронен форма,  клиентът на сайта, може да получи информация за вида лични данни, които му се обработват, за оторизираните служител , които обработват личните му данни, дали външна фирма обработва личните му данни, както и дали личните му данни са били предоставяни на трети фирми, страни или организации.

Администраторът декларира, че никакви лични данни не се предават извън пределите на РБългария.

 

8. Предоставяне и разкриване на лични данни

Потребителят носи отговорност, че предоставените лични данни са верни и точни. Всякаква загуба или щети, причинени на уебсайта или на лицето, отговорно за уебсайта или на всяко трето лице чрез предоставяне на погрешна, неточна, или непълна информация в регистрационния формуляр, ще е изключителна отговорност на Потребителя.

Предоставянето на лични данни от клиента е необходимо за изпълнението на услугите и функционалните възможности, предлагани от сайта и изискуеми от потребителя, като например регистриране на сайта и закупуване на желана стока,  абонамент  за бюлетини или получаване на други новини публикувани на Сайта, Предоставянето на лични данни от потребителя може да е задължително за оценяването и защитата на правни претенции и за спазване на действащото законодателство. Отказът от предоставяне на лични данни от страна на потребителя би направил невъзможно потребителят да се регистрира в  сайта  или да ползва други инициативи, предлагани чрез сайта. Предоставянето на вашите коректни лични данни на www.aloe.bg (по-конкретно Вашите лични данни за две или три имена, имейл адрес, адрес за доставка и телефонен номер) е необходимо за обработка на Вашата поръчка при закупуването на продукти на сайт www.aloe.bg, или при предоставянето на други услуги. Отказът да предоставите на www.aloe.bg някои от Вашите лични данни, необходими за изпълнение на горепосочените цели, може да попречи на Борай Трейдинг ЕООД  да обработи Вашата поръчка за закупуване на продукти. Поради това непредоставянето на данни може в някои случаи да представлява легитимна и обоснована причина да не обработвате поръчката Ви за закупуване на продукти, продавани на www.aloe.bg.

Личните данни, предоставени от клиенти на сайта, ще бъдат разкривани на лица, които отговарят за техническото обработване на данните, пред маркетинговите специалисти във фирмата, пред собствениците на Борай Трейдинг ЕООД при упражняването на собственическите им права, което означава, че ще могат да се запознават в необходима степен със съобщените от клиентите на сайта лични данни.


Предоставянето на лични данни от потребителя за маркетингови цели, както е посочено по-горе в точка 3, е безплатно и по желание, а отказът от предоставяне на лични данни няма да има последствия за възможността потребителят да се регистрира в сайта отново; отказът от една маркетингова услуга няма да влияе върху абонамента за друга.

Вашите лични данни могат да бъдат разкривани на трети лица, когато това е необходимо за обработка на поръчка. Например, Вашите лични данни се разкриват на спедиторска компания с цел извършване на доставка на закупена от Вас стока. Освен това Вашите данни могат да бъдат разкривани на полицията ,на съдебните органи и на други органи, съгласно законовите разпоредби. Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица за цели, които не са разрешени от закона или без Вашето изрично съгласие.Благодарим ви, че се запознахме с нашата Политика за поверителност, съхраняване и обработка на личните данни. Пожелваваме ви приятно пазаруване!