ПРЕМИУМ
Винотерапия
Слънцезащита
100% Алое
Арган
Домашни любимци
За пиене
Грижа за тялото
Органични
Хигиена

Общи условия

Моля прочетете внимателно следващият текст и условията в него, тъй като те уреждат отношенията между Борай Трейдинг ЕООД и Вас.

1.ПРЕДМЕТ
Настоящият документ представлява общите условия или условията за ползване на виртуална платформа за продажба на стоки www.aloe.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин. Извършвайки поръчка от сайта www.aloe.bg Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и приема същите за обвързващи с Доставчика.

 

2.ДЕФИНИЦИИ
2.1. ДОСТАВЧИК – Борай Трейдинг ЕООД, с ЕИК 205507956, със седалище и адрес на упревление гр. София 1000, ул. Позитано 34, ап. 16

2.2. ПОТРЕБИТЕЛ – всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта aloe.bg по какъвто и да е начин, включително като го разглежда, прави поръчки, запитвания и др.

2.3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или САЙТ – сайтът aloe.bg, който служи за виртуална платформа за предлагане и продажба на стоки.

2.4. ПОРЪЧКА – направена от Потребителя заявка за покупка на една или повече конкретни стоки чрез електронния магазин.

2.5. ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА – сключеният от разстояние чрез електронния магазин aloe.bg договор за покупко-продажба на стоки между Доставчика и Потребителя.

2.6. КУРИЕР – търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес.

 

3.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в електронния магазин aloe.bg стоки.

3.2. Доставчикът публикува на адрес www.aloe.bg:
–  изображение и описание на основните характеристики на всеки продукт
–  продажна цена с, както и тарифа за стойността на куриерската услуга, невключена в цената на стоката, свързана с доставката на стоката.
–  информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора

3.3. Разглеждането на електронния магазин aloe .bg е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

3.4. Работно време:
Поръчки в електронния магазин се приемат 24 в денонощието, 7 дни в седмицата.
Работното време на офиса, обслужващ електронен магазин aloe.bg е Понеделник-Петък от 10:00 до 17:00 ч.
Събота и неделя, както и всички официални празници, са почивни дни, в които не се обработват и изпращат поръчки.
Консултации по телефон могат да бъдат извършвани в работното време.

3.5. С приемане на настоящите Общи условия от Потребителя същият изразява съгласието си с тях и се счита за обвързан с клаузите им.

3.6. Регистрацията в сайта е доброволна и безплатна. За да направите поръчка регистрация не се изисква.

 

4.ПОРЪЧКА НА СТОКИ
4.1. Потребителят може да направи поръчка като направи регистрация в сайта или като гост.

4.2. Договорът се счита за сключен в момента, в който Потребителят приеме предложените от Доставчика условия по сделката и направи поръчка.

4.3. За да направи поръчка от електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:
– валиден адрес на своя електронна поща
– вярно попълнен адрес за доставка на стоката
– вярно попълнени данни за контакт – собствено и фамилно име, телефон

4.4. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин, чрез натискане на бутон „Потвърди“ след добавяне в кошницата на поне един артикул от сайта.

4.5. При успешно направена поръчка Потребителят получава потвърждение на поръчката на посочения от неги имейл адрес.

4.6. С изпращането на поръчката Потребителят разрешава на Доставчика да се свърже с него по всякакъв начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

4.7. В случай, че поръчаната стока не е в наличност, Доставчикът уведомява Потребителя на посочения от Потребителя телефон. Доставчикът може да предложи стока с равностойно качество и цена. Ако Потребителят отхвърли заместващата оферта поръчката се счита за анулирана.

4.8. В случай, че предварително платена от Потребителя стока не може да бъде доставена от Доставчика, то последният ще информира Потребителя за това и ще възстанови платената сума по банкова сметка на Потребителя в срок от 5 (пет) работни дни от датата на постъпване на плащането.

4.9. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направена от Потребителя поръчка, за което следва да уведоми Потребителя. Анулирането на поръчката от страна на Доставчика не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните.

 

5. ДОСТАВКА
5.1. Доставката се извършва с куриерска фирма Спиди до адрес, посочен от Потребителя в процеса на поръчка или до офис на куриерската фирма, избран от Потребителя.

5.2. Доставка се извършва само на успешно приети поръчки.

5.3. Срокът за доставка е 5 (пет) работни дни.

5.4. Обичайните часове за доставка са от 9:00 до 17:30 ч.

5.5. Доставка на поръчани стоки не се извършва в събота и неделя и на официални празници.

5.6. Цената за доставка е 5,50 лв. до офис на Спиди и 7,00 лв. до адрес на клиента на територията на РБългария.

5.7. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на Спиди, ако е избрал тази, опция, Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни поръчката.

 

 

6. ПЛАЩАНЕ
6.1. Потребителят заплаща обявената цена в български лева. Цената на стоката е тази, обявена към момента на поръчката.

6.2. Освен цената на стоката Потребителят следва да заплати и цената за доставка.

6.3. Заплащането на поръчана стока може да се извърши по два начина:

6.3.1. С наложен платеж – плащане в брой на куриера при доставка.

6.3.2. Чрез банков превод по сметката на Доставчика:
                Обединена Българскса Банка АД
                IBAN: BG18 UBBS 8002 1048 4950 50
                BIC: UBBSBGSF

6.4. В случай на вече извършено плащане на стоката, която Потребителят е поръчал, но същата не е в наличност или доставка не може да бъде осъществена, Доставчикът следва да възстанови сумата на Потребителя в срок от 5 (пет) работни дни от датата на постъпване на плащането.

 

7. РЕКЛАМАЦИЯ
7.1. Потребителят има право на рекламация, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по Договора за продажба. Несъответствие с договореното може да се изразява в:
– липса на стока или част от нея
– изпратена грешна стока, различна от поръчаната
– повреда на стоката при транспортиране

7.2. Рекламация се предявява от Потребителя в писмен вид пред Доставчика на имейл адрес info@aloe.bg

7.3. При рекламация Потребителят може да избере:
– замяна на артикула със същия без дефекти
– замяна за друг артикул на същата стойност или по-висока стойност с доплащане
– възстановяване на платената сума

7.4. Стоката, предмет на рекламация, се изпраща на адрес: гр. София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл. 10Е, вх. Б, Партер.

 

8. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
8.1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) работни дни. Този срок започва да тече от датата на получаване на стоката от Потребителя.

8.2. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид.

8.3. При отказ от договора заплатената покупна цена за стоката се възстановява на Потребителя без направените разходи за доставка в срок от 14 (четиринадесет) работни дни след получаване на стоката на адреса на Доставчика чрез банков превод на посочена от Потребителя банкова сметка.

8.4. При отказ от договора транспортните разходи са за сметка на Потребителя.

8.5. Връщането на стока се извършва до адрес: гр. София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл. 10Е, вх. Б, Партер.

 

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
9.1. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Доставчика за целите на коректно изпълнение на Договора за продажба и доставка на поръчаната стока.

9.2. Всички лични данни на Потребителя, необходими за сключване на сделката и нейното изпълнение, се обработват строго поверително и се предоставят само на свързани с доставката лица.

9.3. Борай Трейдинг ЕООД събира следните лични данни: име, телефонен номер, електронна поща, адрес. Когато се налага възстановяване на сума за върнати продукти, се изисква банкова сметка.

9.4. Личните данни на потребителите се използват за обработване на постъпили поръчки и запитвания и последващо обслужване.

9.5. Личните данни на Потребителя се предоставят на куриерски фирми за извършване на доставка на поръчките на посочен от Потребителя адрес.

9.6. Борай Трейдинг ЕООД се задължава да не разкрива лични данни на Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и др., освен в следните случаи:
– Потребителят е дал изрично писмено съгласие
– Информацията е изискана от държавни органи и длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

9.7. Потребителят има право по всяко време да поиска информация относно личните си данни, които се съхраняват от Борай Трейдинг ЕООД.

9.8. Потребителят има право да поиска коригиране или изтриване на личните си данни.

9.9. Личните данни на потребителите се съхраняват на сървер с ограничен достъп и висока степен на защита.

9.10. Потребителят може да се свърже с Борай Трейдинг ЕООД по всяко време на имейл info@aloe.bg или на тел. 0882 704 009 в работни дни от 10:00 до 17:00 ч.